วิทยุเกษตร เปิดรับสมัครฯ Workshop ออนไลน์ หลักสูตร เกษตรกรปลอดหนี้

232

กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดกิจกรรม Workshop ออนไลน์ ให้ความรู้ทางการเงิน และแก้ไขปัญหาหนี้สิน ผ่านรายการโรงเรียนเกษตรทางไกล หลักสูตร “เกษตรกรปลอดหนี้”

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีแนวโน้มหนี้ภาคครัวเรือนของประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นหนี้ด้อยคุณภาพที่เพิ่มมากขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาจากการขาดการวางแผนและทักษะในการบริหารจัดการเงิน รวมทั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมทั้งเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องเผชิญปัญหาด้านการผลิตและการขนส่ง ก่อให้เกิดปัญหาที่ไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านผลผลิตเกิดความเสียหายทาให้รายได้ถดถอยและหาทางออกด้วยการหยิบยืมหรือกู้ยืมจนกลายเป็นหนี้ บางคนสามารถจัดการหนี้ได้แต่บางคนไม่มีความรู้เรื่องการเงินจึงส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต ถูกติดตามทวงถาม และบางรายถูกฟ้องร้องดาเนินการทางกฎหมาย

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีบทบาทเข้าไปส่งเสริมการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ด้วยการเสริมทักษะอาชีพทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังสนับสนุนการให้ความรู้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดกิจกรรม Workshop โรงเรียนเกษตรทางไกล หลักสูตร “เกษตรกรปลอดหนี้” ขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้ ให้กับเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์และประชาชนผู้สนใจ ณ สหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย จากัด จังหวัดกาญจนบุรี และได้รับผลตอบรับจากสมาชิกสหกรณ์ด่านมะขามเตี้ยเป็นอย่างดี ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป สามารถร่วมกิจกรรม Workshop ได้ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร จึงเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Workshop หลักสูตร เกษตรกรปลอดหนี้ ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

ทั้งนี้ เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Workshop สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ www.am1386.com ในเมนูโรงเรียนเกษตรทางไกล หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2579 3927 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม workshop ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ทาง Facebook AM1386 สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร และเว็บไซต์ www.am1386.com

สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ข่าว