ชม ชิม เชค แชร์ สินค้าเกษตรคุณภาพ

193

ชม ชิม เชค แชร์ สินค้าเกษตรคุณภาพในงาน ORTORKOR SELECT THAILAND BEST AGRICULTURAL

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร และประชาสัมพันธ์สินค้าที่มีศักยภาพเพื่อการส่งออก พบกันสินค้าเกษตรหลากหลาย การสาธิต และแจก Gift Voucher สำหรับซื้อสินค้าในงาน รวมถึงการแสดงดนตรีสด ระหว่างวันที่ 11 – 15 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ บริเวณศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง ( Thailand Best Agricultural Showroom) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว