เกษตรฯ ชวนโหวต เกษตรตำบล “คน ปลูก คน” รอบที่ 1

328

กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนร่วม Vote รอบที่ 1 เกษตรตำบล “คน ปลูก คน” วันที่ 14 – 20 สิงหาคม 2566

KT1 ณัฏฐ์พณิชา สุภานันท์ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
FB : https://fb.watch/mpkZNXfFxT/
YouTube : https://youtu.be/1x0FmCnqGuo
.
KT2 ทวีศิลป์ ศรีสุรักษ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
FB : https://fb.watch/mpl0k_-S7k/
YouTube : https://youtu.be/91W9Obw1DoY
.
KT3 นภสร เชี่ยวชูกุล อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
FB : https://fb.watch/mpl5RA4Ahn/
YouTube : https://youtu.be/pf5VNT2zX3U
.
KT4 ปรัชญา นุชสุวรรณ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
FB : https://fb.watch/mpl57v36z5/
YouTube : https://youtu.be/aHBI5euow-Y
.
KT5 มาศวิภา เตโช อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
FB : https://fb.watch/mpl6uQdJ43/
YouTube : https://youtu.be/SOtWz9hYJ74
.
KT6 ยุวรัตน์ บุญเกษม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
FB : https://fb.watch/mpl6_MCESS/
YouTube : https://youtu.be/nto6ijn0tgs
.
KT7 วิทยา สายกีเส็ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
FB : https://fb.watch/mpl7sUNwDF/
YouTube : https://youtu.be/3w_I342cq7U
.
KT8 วิทยา แก้วพรม อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
FB : https://fb.watch/mpl7ZEjiwr/
YouTube : https://youtu.be/rRtYrM–7rg
.
KT9 อรพรรณ ชุติวศิน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
FB : https://fb.watch/mpl8vUSka5/
YouTube : https://youtu.be/RYBdzWM3irw
.
KT10 อำนาจ เหล็งบำรุง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
FB : https://fb.watch/mpl8Zzojs8/
YouTube : https://youtu.be/7wz6En7MasI

Vote โดยกด Like หรือ กด Share ผลงานที่ชื่นชอบ ผ่านช่องทาง Facebook
และ YouTube กรมส่งเสริมการเกษตร

1 Like = 1 คะแนน
1 Share = 1 คะแนน

❤️ Vote รวม 4 รอบ

รอบที่ 1) 14-20 สิงหาคม
รอบที่ 2) 28 สิงหาคม – 3 กันยายน
รอบที่ 3) 25 กันยายน – 1 ตุลาคม
รอบที่ 4) 9-15 ตุลาคม

🏆 รู้ผลสุดยอดเกษตรตำบล 21 ตุลาคม 2566 นี้

📌 ช่องทางรับข่าวสารกิจกรรมของกรมส่งเสริมการเกษตร
Facebook: กรมส่งเสริมการเกษตร
YouTube: กรมส่งเสริมการเกษตร (https://www.youtube.com/@DOAE-Channel)
Twitter: กรมส่งเสริมการเกษตร (@DOAE_service)