ไทยเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาสุขภาพสัตว์น้ำระดับนานาชาติ 2023

173

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาสุขภาพสัตว์น้ำระดับนานาชาติ เปิดเวทีอัพเดทเทรนด์ความรู้วิชาการรับมือโรคสัตว์น้ำ 2023

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมประมง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาระหว่างประเทศ ในหัวข้อ “Fish Health Section of the Asian Fisheries Society (FHS-AFS) Conference: From the Pillars to the Next” ของ Fish Health Section of the Asian Fisheries Society หรือ FHS-AFS เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่สนใจด้านสุขภาพสัตว์น้ำ ตลอดจนเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการ รวมทั้งการอภิปรายประเด็นสำคัญด้านสุขภาพของสัตว์น้ำจากหลากหลายประเทศทั่วโลก โดยประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสัมมนาฯ ในระหว่างวันที่ 6 – 8  กันยายน 2566 ณ โรงแรมสวิสโซเทล รัชดากรุงเทพฯ

                     ปัจจุบันปัญหาโรคระบาดในสัตว์น้ำเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาคอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ดังนั้น การศึกษาองค์ความรู้ด้านการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในปัจจุบัน จึงเป็นฐานข้อมูลสำคัญต่อการวางแผนควบคุมและป้องกันโรคสัตว์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการสร้างมาตรฐานการผลผลิตสัตว์น้ำที่มีคุณภาพอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค นำไปสู่การส่งเสริมสนับสนุนให้กระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกิดความยั่งยืน

                 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า FHS-AFS เป็นองค์กรที่ทำงานด้านโรคสัตว์น้ำที่ก่อตั้งมากว่า 30 ปี โดยมีนักวิจัยระดับภูมิภาคและระดับโลกเป็นสมาชิกที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถด้านโรคสัตว์น้ำ ดังนั้นการที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายนับเป็นโอกาสดีที่จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ด้านวิชาการ ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างผลิตสัตว์น้ำคุณภาพด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน สำหรับในปีนี้ประเทศไทยในฐานะประเทศภาคีเครือข่าย Fish Health Section of the Asian Fisheries Society (FHS-AFS) ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาในหัวข้อ “Fish Health Section of the Asian Fisheries Society (FHS-AFS) Conference: From the Pillars to the Next”
โดยภายในงานผู้เข้าร่วมงานจะได้รับฟังการเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโรคสัตว์น้ำทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะมาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ภายใต้หัวข้อที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ความท้าทายและแนวทางในการจัดการโรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำ, ความท้าทายต่อการป้องกันโรคในโรงเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล, การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ, การพัฒนาวัคซีนในปลาเพื่อตอบโจทย์ระบบคุ้มกัน ฯลฯ พร้อมการนำเสนอผลงานวิชาการด้านสุขภาพสัตว์น้ำกว่า 30 เรื่อง จากนักวิจัยมากประสบการณ์จากหลากหลายประเทศทั่วโลกที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาฯ อาทิ อังกฤษ นอร์เวย์ เม็กซิโก อิตาลี ฝรั่งเศส แคนาดา ออสเตรเลีย ซาอุดิอาระเบีย ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน และประเทศกลุ่มอาเซียน อธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า…สำหรับงานประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ เกษตรกรชาวประมง นิสิตนักศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทุกท่าน สามารถเข้าร่วมงานดังกล่าวได้ตามวันและสถานที่แจ้งข้างต้น (มีค่าใช้จ่าย)​ โดยสามารถสแกน QR CODE หรือคลิกลิงค์ https://fhsconference.org/ เพื่อลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำกรมประมง เบอร์โทรศัพท์ 02 – 579 – 4122 , 02 – 561 – 3381 ®

กรมประมง ข่าว