เกษตรฯ ส่งความห่วงใยผ่าน “ตู้ปันสุข”

กรมส่งเสริมการเกษตร ปรับรูปแบบการทำงาน ภายใต้สถานการณ์COVID – 19
พร้อมจัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ปันน้ำใจให้ประชาชน

webmaster

26 เม.ย. 2564
1 2