กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี จ.พะเยา

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี จ.พะเยา

webmaster

27 เม.ย. 2565
1 2 5