ประมงเปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำประมงพาณิชย์

กรมประมง เปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ เตือน! ชาวประมงเร่งดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิ์

webmaster

30 ม.ค. 2565
1 2 3