วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ร่วมยินดีเปิดตัววิทยุเกษตรฯ

283

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีเปิดตัววิทยุเกษตร

กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน Kick Off สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร A.M.1386 KHz. กลับมาออกอากาศอีกครั้ง ปลัดเกษตรฯ มั่นใจเป็นสื่อกลางถ่ายทอดข่าวสารความรู้ เคียงข้างเกษตรกรไทย

ด้านนางจรรยา อัมหิรัญ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ได้มอบกระเช้าดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีเปิดตัวเกษตรฯ Kick Off โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวเปิดตัวสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร A.M.1386 KHz. ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ดำเนินการกระจายเสียงตามพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 เป็นสถานีวิทยุสาธารณะประเภทที่ 1 เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรและการส่งเสริมอาชีพอื่น ๆ มีสัดส่วนของรายการข่าวสารสาระด้านการเกษตรกว่าร้อยละ 80 มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกหน่วยงานร่วมดำเนินงานในรูปแบบจัดรายการ เผยแพร่ข่าวสาร และสนับสนุนเนื้อหา โดยมีการบริหารสถานีภายใต้คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร และมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน  มีอธิบดีทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นกรรมการ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ข่าว