กรมหม่อนไหม อบรมการตกแต่งร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทย

229

กรมหม่อนไหม อบรมโครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) หลักสูตร การออกแบบและตกแต่งร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทยที่ได้มาตรฐาน

กรมหม่อนไหมอบรมการออกแบบและตกแต่งร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทยที่ได้มาตรฐานวันที่ 25 มกราคม 2566 กรมหม่อนไหมอบรมโครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) หลักสูตร การออกแบบและตกแต่งร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทยที่ได้มาตรฐาน (Certified Thai Silk Shop) ณ ห้องประชุมไหมแพรวา และผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีนายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐานร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทยที่ได้มาตรฐาน ให้กับบุคลากรของกรมหม่อนไหม และผู้ประกอบการจำหน่ายผ้าไหมไทยที่ได้มาตรฐาน ตลอดจน การออกแบบและตกแต่งร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทยที่ได้มาตรฐาน โดยนายโสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง และนายสถาพร แปลงงาน ที่ปรึกษากรมหม่อนไหมด้านเครื่องแต่งกายและแฟชั่นประยุกต์

กรมหม่อนไหม ข่าว