กรมหม่อนไหมตรวจเยี่ยมโครงการคืนคนดีสู่สังคม

300

กรมหม่อนไหมตรวจเยี่ยมโครงการคืนคนดีสู่สังคม พื้นที่ จ.ลำปาง และจ.ลำพูน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วย นางเสาวณีย์ อภิญญานุวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านหม่อนไหม รูปแบบ “โมเดลหม่อนไหมในราชทัณฑ์แบบครบวงจรในเขตภาคเหนือ” ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง โดยมีนายวรพงษ์ น้อยสุขเสริม ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง บรรยายและนำชมกิจกรรมด้านหม่อนไหมในทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ซึ่งเป็นกิจกรรมในระดับต้นน้ำ ได้แก่ การปลูกหม่อนพันธุ์ บร.60 และพันธุ์สกลนคร การเลี้ยงไหมพันธุ์เหลืองสระบุรี กิจกรรมการสาวไหม การฟอกย้อมสีเส้นไหม การควบเส้นและตีเกลียว และการปลูกพันธุ์ไม้ย้อมสี เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบสำหรับย้อมสีธรรมชาติ

จากน้้น รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ได้เดินทางไปยังเรือนจำจังหวัดลำพูน โดยมีนางสาววลัยลักษณ์ ชุ่มชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูน บรรยายและแนะนำการดำเนินงาน พร้อมทั้งร่วมหารือการดำเนินกิจกรรมด้านการทอผ้ายกดอกลำพูน ซึ่งเป็นสินค้าเอกลักษณ์ของ จ.ลำพูน ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่เรือนจำและสามารถสร้างรายได้แก่ผู้ต้องขังในระหว่างต้องโทษได้เป็นอย่างดี

กรมหม่อนไหม ข่าว