กรมหม่อนไหมร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จ.สกลนคร

138

กรมหม่อนไหมร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจใน จ.สกลนคร

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยนายสิทธิชัย บุญมั่น ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร และเจ้าหน้าที่ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2566 โดยทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 36 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน จัดสร้างขึ้นโดยใช้พื้นที่ของโรงเรียนบ้านดอนกอย เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาเรื่องผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัด รวมถึงเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ กระบวนการทอผ้าและเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

นอกจากนี้ ยังได้เสด็จฯ พิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม – ป้าไท้ บ้านหนองแข้ หมู่ที่ 5 ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ทอดพระเนตรการจัดแสดงฉลองพระองค์ไหมมัดหมี่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ตลอดจนศูนย์แสดง จำหน่ายและออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าครามและไหมย้อมคราม ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดสกลนครด้วย

กรมหม่อนไหม ข่าว