พด.ส่งความสุขปีใหม่ 2566 มอบให้เกษตรกรทั่วไทย

428

พัฒนาที่ดิน ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกรทั่วไทยพร้อมเปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ให้ประชาชนเข้าชมฟรี

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมงานแถลงข่าวโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ.2566 โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าว และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร ปี พ.ศ.2566 แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 “เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ” เป็นการคัดสรรสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน และมีความปลอดภัย และกิจกรรมที่ 2 “เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” โดยกระทรวงเกษตรฯ จะจัดกิจกรรม“ชิลแชะ (ท่องเที่ยว)” ได้แก่การเปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าชมฟรี/ลดค่าบริการ กว่า 140 แห่งทั่วประเทศ และการเปิดสถานที่ราชการ ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว ทั้งศูนย์ศึกษา/ ศูนย์เรียนรู้/ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร) กว่า 180 แห่ง เพื่อเป็นการส่งมอบผลิตภัณฑ์การเกษตรคุณภาพ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้เกิดการใช้จ่าย สร้างรายได้เพิ่ม และลดรายจ่ายครัวเรือนให้กับเกษตรกรและประชาชน และเพื่อส่งมอบความสุขจากการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรที่สวยงาม พร้อมกับได้รับความรู้ทางด้านการเกษตร อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า สำหรับของขวัญปีใหม่ที่กรมฯ มอบให้เกษตรกรนั้น ได้จัดเต็มโครงการส่งความสุขปีใหม่ จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบให้เกษตรกรไทยเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 โดยจัดกิจกรรม “เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ให้ประชาชนเข้าชมฟรี ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 – มกราคม 2566 ดังนี้ 1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม เปิดบ้านพ่อ ส่งต่อความสุขปีใหม่ จากใจศูนย์ศึกษาฯ เขาหินซ้อน จุดพักรถ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 65 – 4 ม.ค.66) 2. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.นราธิวาส เปิดเยี่ยมชมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต อาทิ โครงการแกล้งดิน พิพิธภัณฑ์ดิน ป่าพรุจำลอง ศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพ (ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 65 – 4 ม.ค. 66) 3. ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ชมนิทรรศการเกี่ยวกับศูนย์ฯ และวันดินโลก ชมสวนดอกไม้และทุ่งทานตะวัน (ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 65 – 5 ม.ค. 66) 4. ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา – แม่ฟ้าหลวง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเที่ยวชมอ่างเก็บน้ำห้วยไม้ตาย และท่องเที่ยวเชิงนิเวศศึกษา เส้นทางธรรมชาติในป่าชัยพัฒนาฯ (ระหว่างเดือน ธ.ค. 65 – ม.ค. 66) 5. ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมวิ่งชมสวน ชวนชิมไม้ผล ชมทุ่งทานตะวัน อัศจรรย์เขาใหญ่พาโนราม่า เยี่ยมชมภูมิทัศน์ แปลงดอกไม้ ทุ่งทานตะวัน (ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค. 66) 6. ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเกษตรวิชญา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพิ่มสุขปีใหม่ ชม ชิม ชิลล์ สุขใจกับเกษตรวิชญา ชมนิทรรศการโครงการเกษตรวิชญา เยี่ยมชมฐานเรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง ชมนางพญาเสือโคร่ง (ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 65 – 4 ม.ค. 66) และ 7. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12 และสถานีพัฒนาที่ดิน 77 จังหวัดทั่วประเทศ บริการจุดพักรถ บริการน้ำดื่ม ห้องน้ำ เยี่ยมชมสถานที่ แปลงสาธิตด้านการพัฒนาที่ดิน และพิพิธภัณฑ์ดิน นอกจากนี้ สนับสนุนผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดิน น้ำหมัก ปุ๋ยหมัก สารเร่งซุปเปอร์พด. (ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค. 66) และกิจกรรม “เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ” ประกอบด้วย สินค้าคุณภาพจากศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำหน่าย อะโวคาโดสายพันธุ์ต่างๆ จากชมรมอะโวคาโดปากช่อง เขาใหญ่และผักอินทรีย์บรรจุถุง ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.65 – 2 ม.ค.65 และศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จำหน่ายสินค้าเกษตรผัก/ผลไม้โครงการหลวง ราคาพิเศษ อาทิ เคพกูสเบอร์รี่ เสาวรสหวาน เบบี้ฮ่องเต้และ ผักกาดกวางตุ้ง นอกจากนี้ มีบริการจุดพักรถ น้ำดื่มและ สนับสนุนผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดิน เช่น สารเร่งซุปเปอร์พด. น้ำหมักชีวภาพ พด.2 และ พด.7 ระหว่างวันที่ 27-28 ธ.ค.65

ทั้งนี้ ภายในงาน กรมพัฒนาที่ดิน ได้นำสินค้าเกษตรคุณภาพ มาร่วมจัดแสดง ประกอบด้วยสินค้าคุณภาพจากศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้แก่ อะโวคาโดสายพันธุ์ต่างๆ จากชมรมอะโวคาโดปากช่อง เขาใหญ่ ผักอินทรีย์ และ จากศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ฯ จ.เชียงใหม่ เป็นสินค้าเกษตรผัก/ผลไม้คุณภาพ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

กรมพัฒนาที่ดิน ข่าว