หม่อนไหม จับมือ อ.ต.ก. เปิดช่องทางการขายช่วยเกษตรกร

127

กรมหม่อนไหมลงนาม MOU กับ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดช่องทางจำหน่ายสินค้าผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมใน อ.ต.ก.

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานและสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม กับนายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ณ บริเวณตลาดริมน้ำ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธี

การลงนามความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่าง กรมหม่อนไหม และ อ.ต.ก. ร่วมกันส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ ในการจำหน่ายผ้าไหมไทยที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภค ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ในกิจกรรมหรือโครงการ รวมถึงร่วมกันเผยแพร่ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างการรับรู้ต่อประชาชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติ โดยกรอบข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ อ.ต.ก. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาพื้นที่ ณ ตลาด อ.ต.ก. ให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ และกรมหม่อนไหม เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดจำหน่ายผ้าไหมไทยและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาของกรมหม่อนไหม ส่วนกรมหม่อนไหมเป็นผู้ดำเนินการประสานงานในการจัดหาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยที่มีคุณภาพ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาของกรมหม่อนไหม เพื่อมาจำหน่ายอย่างเหมาะสม รวมถึงให้การสนับสนุน ส่งเสริมการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือกลยุทธ์ด้านการตลาด ตลอดทั้งกำหนดราคาในการจำหน่ายอย่างเหมาะสม โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการตลาด และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจมาเที่ยวชมเลือกซื้อเลือกหาผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมคุณภาพไปเป็นของขวัญของที่ระลึก ได้ที่บริเวณตลาดริมน้ำ ในตลาด อ.ต.ก. ระหว่างวันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2565 และในโอกาสต่าง ๆ ต่อไป

กรมหม่อนไหม ข่าว