หม่อนไหมฯ ประชาสัมพันธ์ งาน “ตรานกยูงพระราชทาน ฯ”

138

กรมหม่อนไหมเข้าพบนายกรัฐมนตรี ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน ฯ ครั้งที่ 18” มุ่งผลักดันมาตรฐานไหมไทย สร้างชื่อ สร้างรายได้ให้ประเทศ

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมหม่อนไหม และคณะผู้บริหารกรมหม่อนไหม เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อประชาสัมพันธ์งาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 18” ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ไหมไทยล้ำค่า สายใยแห่งภูมิปัญญา พัฒนาสู่สากล” ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 20.00 น. ณ ฮอลล์ 6 – 7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงสืบสานและทรงให้ความสำคัญกับผ้าไหมไทย เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไหมไทย คุณภาพผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหม รวมทั้งภารกิจและผลงานของกรมหม่อนไหมให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจน เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน ผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหมของเกษตรกรให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดแสดงเครื่องหมายตรานกยูงพระราชทาน การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าไหม ตรานกยูงพระราชทาน ประเภทผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมยกดอกลำพูน ผ้าไหมแพรวา ผลงานการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2566 ผลงานของกรมหม่อนไหม และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหม่อนไหม เป็นต้น รวมทั้งยังมีการออกร้านจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทย และสินค้าหม่อนไหม มากกว่า 200 ร้านค้า

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีชื่นชมผู้ผลิต นักออกแบบ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่นำหม่อนไหมมาสร้างสรรค์ผลงาน ใส่ความเป็นไทยจนเกิดความสวยงาม และประณีต ถือเป็นอีกหนึ่ง Soft Power ของไทย พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนทุกคน ช่วยส่งเสริมการใช้ผ้าไหมไทยให้แพร่หลาย ซึ่งจะเป็นการสืบสาน รักษา และส่งเสริมผ้าไหมไทยให้เป็นที่รู้จักไปสู่ระดับสากลได้อีกทางหนึ่งด้วย

กรมหม่อนไหม ข่าว