หม่อนไหมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

251

กรมหม่อนไหมร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วย นายโสภณ ยอดพรหม ผู้อำนวยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา นางจิตติพร จินดาแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์ และข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทอดพระเนตร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อทอดพระเนตรกิจกรรม 100 ปี ชาตกาลท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ พระราชทานรางวัล การแข่งขันทักษะ ภาษาไทย จำนวน 27 รางวัล และรางวัลการประกวดสาวไหม และทอผ้า (การแข่งขันสาวไหม ประเภท เส้นไหมน้อย ประกวดผ้าไหม ประเภทผ้าไหมอัตลักษณ์ ลายขอโคม 5 และประกวดผ้าไหม ประเภทผ้าไหมพื้นยกดอก) จำนวน 9 รางวัล

ทั้งนี้ กรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์ร่วมจัดนิทรรศการในงานครั้งนี้ด้วย

กรมหม่อนไหม ข่าว