กยท. เดินหน้าคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่มฯ ปี 66

138

กยท. เดินหน้าคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่มฯ ปี 66 ทบทวนสวัสดิการ มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ชาวสวนยางเร็วที่สุด

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ชี้แจงการจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาแล้วกว่า 4 ปี ล่าสุดกรมธรรม์ประกันฯ ปี 2565 จะสิ้นสุดความคุ้มครองในวันนี้ (14 ก.ย. 66) เวลา 24.00 น. ซึ่ง กยท. ได้เร่งดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุฯ โดยมีบริษัทประกันภัยยื่นเสนอกรมธรรม์ที่ กยท. ต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากเดิม 406 ล้านบาท เป็น 755 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อคำนึงถึงประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดที่เกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับ กยท. จะเร่งดำเนินการจัดทำสวัสดิการฯ อย่างรอบคอบและชัดเจนโดยเร็ว

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท
ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

“กยท. ยืนยัน ไม่ทอดทิ้งเกษตรกรชาวสวนยางและกำลังเร่งดำเนินการจัดทำสวัสดิการเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่เกษตรกรฯ และทายาท คุ้มครองชีวิตและความเป็นอยู่ โดยชาวสวนยางจะได้รับประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดอย่างแน่นอน” นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าว

การยางแห่งประเทศไทย ข่าว