มม. ร่วมประชุมสมัชชา International Silk Union Members Assembly ปี 66

82

กรมหม่อนไหมเข้าร่วมการประชุมสมัชชา International Silk Union Members Assembly ประจำปี 2566

นางสุธิรา พลเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกรมหม่อนไหมนำเสนอสถานการณ์ด้านหม่อนไหมของประเทศไทย พร้อมด้วยนางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม และเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม เข้าร่วมนำเสนอสถานการณ์การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการพัฒนางานด้านหม่อนไหมในประเทศไทย ในที่ประชุมสมัชชา International Silk Union Members Assembly ประจำปี 2566 จัดโดยสมาคมไหมระหว่างประเทศ (ISU) ณ เมือง Lyon ประเทศฝรั่งเศส โดยเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

สำหรับการจัดประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของสมาคม ISU ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสถานการณ์การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในประเทศต่าง ๆ เพื่อต่อยอดนำไปสู่การส่งเสริมและสร้างความร่วมมือด้านหม่อนไหมระหว่างประเทศ ทั้งนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมด้วย อาทิ ประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส จีน อินเดีย กาน่า บราซิล เป็นต้น

กรมหม่อนไหม ข่าว