มม. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรฯ ประจำปี 2566

127

กรมหม่อนไหมร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2566

นายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2566 โดยมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2566 เพื่อน้อมนำไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดศรีสุดาราม วรวิหาร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม โดยยอดเงินถวายพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 4,792,724.76 บาท

กรมหม่อนไหม ข่าว