มม. ประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด ครั้งที่ 2/2566

120

กรมหม่อนไหมประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดหม่อนไหม และการส่งเสริมอาชีพด้านหม่อนไหม ครั้งที่ 2/2566

นายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดหม่อนไหม และการส่งเสริมอาชีพด้านหม่อนไหม ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมนกยูงสีทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting

นายศรัญญู พูลลาภ
รองอธิบดีกรมหม่อนไหม

โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาคัดเลือกร้านค้าผู้ประกอบการ และจัดสรรพื้นที่การจำหน่ายสินค้า รูปแบบกิจกรรมสาธิตการส่งเสริมการตลาดหม่อนไหม ในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมหม่อนไหม ครบรอบ 14 ปี ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรมหม่อนไหม ข่าว