กรมหม่อนไหมร่วมคณะ รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการโคราช

130

กรมหม่อนไหมร่วมคณะ รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการโคราช

นายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ร่วมลงพื้นที่กับคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดยนายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ เพื่อตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับฟังบรรยายผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด และสหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกร และได้เสนอแนวทางในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานของสหกรณ์ให้สอดรับนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ในด้านสัตว์เศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงในพื้นที่เช่น โคเนื้อ โคนม สุกร แพะ เป็นต้น

กรมหม่อนไหม ข่าว