รับสมัคร ผอ.อสป.

808

เปิดรับสมัครหามือบริหารนั่งแท่น ผอ.อสป.

องค์การสะพานปลาจัดทัพครั้งใหญ่ เตรียมประกาศเปิดรับสมัครหามือบริหารนั่งแท่น ผอ.อสป.คนใหม่ ร่วมทีมบริหาร ร่วมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ ผู้สนใจ คุณสมบัติครบ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 17 พฤษภาคม 64

องค์การสะพานปลา (อสป.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกประกาศเปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา แทนตำแหน่งที่ว่างลง หลัง ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ได้ลาออกจากตำแหน่งและมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสะพานปลา เพื่อบริหารจัดการและดำเนินกิจการขององค์การสะพานปลาให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับที่คณะกรรมการองค์การสะพานปลากำหนดหรือมอบหมาย และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานทุกตำแหน่ง จะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวันยื่นใบสมัคร การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สามารถทำงานให้องค์การสะพานปลาได้เต็มเวลา มีภาวะผู้นำ พร้อมขับเคลื่อนภารกิจขององค์การสะพานปลา ให้ก้าวไปข้างหน้า และนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

ดร.ประยูร ดำรงค์ชิตานนท์ ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เปิดเผยว่า การเปิดรับสมัครผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาครั้งนี้ เพราะดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ได้ลาออกจากการเป็นผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาด้วยเหตุผลส่วนตัว ซึ่งยอมรับว่าเสียดายมาก เนื่องจาก ดร.มณเฑียร เป็นคนเก่ง ทำงานเร็ว สามารถบริหารงาน และแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดี จนองค์การสะพานปลาที่เคยเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจเล็กๆ สามารถสร้างชื่อเสียงให้คนรู้จักได้ในวงกว้างมากขึ้น ด้วยการบริหารงานจนผลประกอบการมีผลกำไรสูงสุดในรอบ 20 ปี ในปี 2563 และได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2563 ถึง 2 รางวัล คือ รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น และรางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับบริหารจัดการองค์กร ประเภทดีเด่น ซึ่งสำหรับรางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 67 ปี หรือนับตั้งแต่องค์การสะพานปลา เปิดดำเนินการมา นอกจากนี้ยังได้คะแนนผลประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปี 2563 ในสาขาเกษตร อันดับ 1 ด้วยคะแนนรวม  3.7125 คะแนนด้วย

“สำหรับผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาคนใหม่ ขอเชิญท่านที่มีคุณสมบัติครบ มีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ และเข้าใจการบริหารกิจการที่จำเป็นต้องมีการฟื้นฟู และขยายตัวไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้ อยากได้บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงธุรกิจ สามารถขับเคลื่อนองค์การสะพานปลา อุตสาหกรรมตลาดปลาก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง มีเสถียรภาพ มีผลประกอบการและผลกำไรเติบโตด้วย ขอให้เชื่อมั่นว่า หากเข้ามานั่งในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา จะได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการองค์การสะพานปลาอย่างเต็มที่แน่นอน” ดร.ประยูร กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับคุณสมบัติ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.fishmarket.co.th ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564– 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การสะพานปลา โทร 02 – 2117300 ต่อ 2510 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ในวันและเวลาราชการ

องค์การสะพานปลา ข่าว