กรมหม่อนไหม ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมอาชีพด้านหม่อนไหม จ.นครศรีธรรมราช

กรมหม่อนไหม ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมอาชีพด้านหม่อนไหม จ.นครศรีธรรมราช…

webmaster

28 ก.ย. 2566

ทูตอัตลักษณ์ไหมไทย ประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศษร่วมงานเทศกาลอาหารนานาชาติ

ทูตอัตลักษณ์ไหมไทย ประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศษร่วมงานเทศกาลอาหารนานาชาติ…

webmaster

23 ก.ย. 2566

หม่อนไหมรับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ เพื่อจัดตั้งหน่วยหม่อนไหมเพชรบุรี

หม่อนไหมรับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุเพื่อจัดตั้งหม่อนไหมเพชรบุรี…

webmaster

22 ก.ย. 2566

หม่อนไหมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและงานวิจัยในญี่ปุ่น

กรมหม่อนไหมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และงานวิจัยในญี่ปุ่น…

webmaster

12 ก.ย. 2566
1 2 6