เดินหน้า “ฟิวเดย์” เสริมภูมิรู้เกษตรกร

เดินหน้า “ฟิวเดย์” เสริมภูมิรู้เกษตรกรพร้อมสู่ฤดูเพาะปลูกใหม่ เกษตรฯ ดึงชาวนาอยุธยาคนเก่งสอนเกษตรกรรายอื่น

webmaster

9 มี.ค. 2565
1 51 52 53 74