หม่อนไหมชวน “ชิมหม่อน ชมไหม ส่งสุขปีใหม่ 2566”

364

กรมหม่อนไหมเปิดงานโครงการ “ชิมหม่อน ชมไหม ส่งสุขปีใหม่ 2566” ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าชม 27 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566

กรมหม่อนไหมเปิดงานโครงการ “ชิมหม่อน ชมไหม ส่งสุขปีใหม่ 2566” ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าชม 27 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานเปิดงานโครงการ “ชิมหม่อน ชมไหม ส่งสุขปีใหม่ 2566” ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา โดยมีการถ่ายทอดสดการเปิดงานดังกล่าวไปยังศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีการดำเนินงานโครงการดังกล่าวในข้างต้นด้วย โดยในการเปิดงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา ได้รับเกียรติจากนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ และนายโสภณ ยอดพรหม ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 จ.นครราชสีมา กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ผู้อำนวยการทันฑสถาน ครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษามาร่วมงาน

กรมหม่อนไหม โดยสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 จ.นครราชสีมา และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา จัดโครงการ “ชิมหม่อน ชมไหม ส่งสุขปีใหม่ 2566” ตามนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ มอบของขวัญให้กับประชาชนในช่วงปีใหม่ 2566 ซึ่งกรมหม่อนไหมได้ดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยปรับภูมิทัศน์ปรับปรุงฐานการเรียนรู้ด้านหม่อนไหม เพื่อเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมหาความรู้ และพักผ่อนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พร้อมทั้งได้จัดทำฐานเรียนรู้หม่อนไหมต่างๆ ได้แก่ แปลงปลูกหม่อนผลสดและหม่อนใบ จุดเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมและผ้าไหมของกลุ่มผู้ประกอบการ ห้องนิทรรศการหม่อนไหมครบวงจร (นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง การเลี้ยงไหม การสาวไหม การย้อมสีธรรมชาติ การผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และไหมพันธุ์อนุรักษ์) ตลอดจนจุดเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหม พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2566 ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566

กรมหม่อนไหม ข่าว