มกอช. มอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)

177

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานในพิธีมอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)

วันที่ 19 เมษายน 2566 นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานในพิธีมอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ให้กับร้านอาหาร Q Restaurant ระดับพรีเมี่ยม จำนวน 3 ร้าน ได้แก่ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (MK สุกี้) บริษัท เอ็มเค อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด (ยาโยอิ) และร้าน Salada Organic Kitchen สาขาโฮมโปรพระราม 9 และมอบป้ายรับรองร้านอาหาร Q Restaurant ให้กับศูนย์อาหาร CP Food World จำนวน 5 สาขา ได้แก่ สาขาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาอาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสาขาคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ณ ห้องประชุม 212 อาคาร 2 มกอช.

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ข่าว