เสวนาส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล

445

กรมหม่อนไหมร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการประชุมเสวนาวิชาการ “การส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล”

วันนี้ (20 มกราคม 2565) นายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการประชุมเสวนาวิชาการ “การส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล” และรับพระราชทานหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เล่มที่ 2 (Thai Textile Trend Book Autumn/Winter 2022 – 2023) ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมีนางพรพิณี บุญบันดาล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม และข้าราชการกรมหม่อนไหมร่วมรับเสด็จด้วย

กรมหม่อนไหม ข่าว