มกอช. ร่วมเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมศึกษาฯ ปีที่ 4

531

มกอช. ร่วมเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมศึกษาตามโครงการคลองสวยน้ำใส Green & Clean โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 4 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมศึกษาตามโครงการคลองสวยน้ำใส Green & Clean โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 4  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีนายภคิน วรวรรณปรีชา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ มกอช. ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจสินค้าเกษตรปลอดภัย (Q) ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนอาหารปลอดภัย (Q Canteen) พร้อมตอบคำถาม แจกรางวัลและเอกสารเผยแพร่

ภายในงานมีโรงเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการกว่า 40 โรงเรียนและมีโรงเรียนนำร่องภายใต้โครงการโรงเรียนอาหารปลอดภัย (Q Canteen) เข้าร่วม ได้แก่ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลดวงใจ โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต โรงเรียนเทพพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลมณียา และโรงเรียนอนุบาลจตุพร

โครงการโรงเรียนอาหารปลอดภัย (Q Canteen) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดตั้งโรงอาหารวัตถุดิบปลอดภัยในโรงเรียน อันเป็นการช่วยสร้างตลาดสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรอาหารศึกษาให้เป็นหลักสูตรเสริมการเรียนการสอนของสถานศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่าง มกอช. กับสถานศึกษาให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยอาหารและโภชนาการ โดยเริ่มจากคุณครู นักเรียน และผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนและสังคมต่อไป

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ข่าว