ประมงฯ ปรับปรุงพันธุ์ “ปลาสลิด” เพื่อการเลี้ยงเชิงพาณิชย์

ประมง เร่งปรับปรุงพันธุ์ “ปลาสลิด” เพื่อการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ ควบคู่อนุรักษ์พันธุ์เดิม…

webmaster

31 ส.ค. 2566

ประมงฯ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม NACA

เปิดเวทีให้ 18 รัฐสมาชิกและภาคีเครือข่าย ร่วมกำหนดทิศทางและนโยบายการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน…

webmaster

8 ส.ค. 2566
1 4 5 6 12