“ไทย” จัดสัมมนา “สุขภาพสัตว์น้ำระดับนานาชาติ” ผนึกกำลังเครือข่าย FHS-AFS

“ไทย” เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนา “สุขภาพสัตว์น้ำระดับนานาชาติ” ผนึกกำลังเครือข่าย…

webmaster

6 ก.ย. 2566

ประมงฯ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม NACA

เปิดเวทีให้ 18 รัฐสมาชิกและภาคีเครือข่าย ร่วมกำหนดทิศทางและนโยบายการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน…

webmaster

8 ส.ค. 2566
1 2 6