เเนะชาวสวนยางขึ้นทะเบียน แจ้งข้อมูลพื้นที่ ภายใน 15 พ.ค. นี้ เพื่อรับเยียวยา

ชาวสวนยางเฮ! ได้รับสิทธิ์เยียวยาตามนโยบายรัฐแนะ เร่งขึ้นทะเบียน/แจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูก กับ กยท. ภายใน 15 พ.ค. นี้

webmaster

8 พ.ค. 2563